596dsw.cn
当前位置:首页>>关于吾日三省吾身拼音的资料>>

吾日三省吾身拼音

同问

三省吾身 拼音:sān xǐng wú shēn 解释:省:检查、反省;身:自身.原指每日从三个方面检查自己,后指多次自觉地检查自己.出处:《论语学而》:“曾子曰:'吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

吾日三省的拼音是: wú rì sān xǐng,原指每日从三个方面检查自己,后指多次自觉地检查自己.吾日三省【拼音】:wú rì sān xǐng【近义词】:三省吾身【解释】:省:检查、反省.原指每日从多个方面检查自己,后指多次自觉地检查自己. 我每日要多次反省自己的行为.【出处】:《论语学而》:“曾子曰:'吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?'”【例句】:1. 对创业者来说,问题不是吾日三省吾身、四省吾身,而是应该时时刻刻警醒、反省自己,惟有如此,才能时刻保持清醒.2. 放松意味着你可以给自己留出一些闲暇时间来吾日三省吾身.3. 龙润人“吾日三省”,不断学习,不断适应变化的环境.

吾日三省吾身的“吾”的读音是:wú.一、吾的释义[ wú ]1、我,我的.2、姓.[ yù ]古同“御”,抵御.二、说文解字吾,我,自称也.从口,五声. 译文:吾,我,自称.字形采用“口”作边旁,“五”作声旁. 三、字形演变(如图)四、组词吾辈、支吾、吾侪、伊吾、昆吾等.扩展资料:一、吾辈我们这些人.二、支吾[ zhī wu ]说话含混、躲闪;用含混的话搪塞.[ zhī wú ]zhī wu的又音.义同“支吾zhī wu”.三、吾侪我们这些人.四、伊吾1、象声词,读书声.2、古地名.汉伊吾卢地区,隋大业六年置伊吾郡.治所在今新疆哈密县.亦泛指边疆.五、昆吾同“锟”.

吾日三省吾身 出自《论语学而》,《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成,而并非孔子亲自编写.它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等.与《大学》《中庸》《孟子》《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》并称“四书五经”.通行本《论语》共二十篇.

“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?”拼音应该是“wú rì sān shěng wú shēn: wéi rén móu ér bú zhōng hū ?”原话是曾子曰:“吾日三省吾身.为人谋而不忠乎?” 意思是曾子说:“我每天对自己进行多次反省:检查自己替别人办事尽心竭力了

zēng zǐ yuē wú rì sān 曾 子 曰 : 吾 日 三 xǐng wú shēn wèi rén 省 吾 身 , 为 人 móu ér bù zhōng hū 谋 而 不 忠 乎, yǔ péng yǒu jiāo ér bú 与 朋 友 交 而 不 xìng hū chuán bù xí 信 乎 , 传 不 习 hū 乎?

三省吾身的拼音[sān xǐng wú shēn] 三省吾身[sān xǐng wú shēn] [释义] 省:检查、反省;身:自身.原指每日从三个方面检查自己,后指多次自觉地检查自己. [出处] 《论语学而》:“曾子曰:'吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?'”

zēng曾zǐ子yuē曰:“wú吾rì日sān三xǐng省wú吾shēn身.wéi为rén人móu谋ér而bù不zhōng忠hū乎?yǔ与péng朋yǒu友jiāo交ér而bù不xìn信hū乎??chuán传bù不xí习hū乎?”请采纳~

吾/日/三省/吾身

skcj.net | qmbl.net | sgdd.net | whkt.net | so1008.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com