596dsw.cn
当前位置:首页>>关于诗经二首的资料>>

诗经二首

诗经两首》翻译 古文翻译 2010-09-19 23:28:29 阅读303 评论0 字号:大中小 订阅 静女(翻译) 文雅的姑娘多么美丽,在城上的角楼等待我.她躲藏起来不出现,我挠着头心里迟疑. 文雅的姑娘多么美好,赠送给我红色的管箫.红色的管箫鲜

关雎描绘: 雎鸠关关相对唱,双栖黄河小岛上. 关关雎鸠,在河之洲. 文静秀丽好姑娘,真是我的好对象. 窈淑女,君子好逑. 长短不齐鲜荇菜,顺着水流左右采. 参差荇菜,左右流之. 文静秀丽好姑娘,白天想她梦里爱. 窈淑女

哪二首?

guān jū 关 睢 《诗经国风周南》 guān guān jū jiū zài hé zhī zhōu 关 关 雎 鸠 ,在 河 之 洲. yáo tiáo shū nǚ jūn zǐ hǎo qiú 窈 窕 淑 女,君 子 好 逑. cēn cī xìng cài zuǒ yòu liú zhī 参 差 荇 菜 ,左 右 流 之. yáo tiáo shū nǚ wù mèi qiú zhī 窈 窕

诗经周南葛覃 葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋.黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈.葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫.是刈是,为为,服之无.言告师氏,言告言归.薄污我私,薄浣我衣.害浣害否,归宁父母.

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收入自西周初期(公元前十一世纪)至春秋中叶(公元前六世纪)约五百余年间的诗歌三百零五篇(《小雅》中另有六篇“笙诗”,有目无辞,不计在内),最初称《诗》,汉代儒者奉为经典,乃称《诗经》. 你问的是那两首?

《诗经周南关雎》关关雎(jū)鸠(jiū),在河之洲.窈(yǎo)窕(tiǎo)淑女,君子好(hǎo)逑.参差荇(xìng)菜,左右流之.窈窕淑女,寤(wù)寐(mèi)求之.求之不得,寤寐思服.悠哉(zāi)悠哉,辗(zhǎn)转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右(mào)之.窈窕淑女,钟鼓乐(yue)之.《诗经小雅鹿鸣》呦呦鹿鸣,食野之苹.我有嘉宾,鼓瑟吹笙.吹笙鼓簧,承筐是将.人之好我,示我周行.呦呦鹿鸣,食野之蒿.我有嘉宾,德音孔昭.视民不,君子是则是效.我有旨酒,嘉宾式燕以敖.呦呦鹿鸣,食野之芩.我有嘉宾,鼓瑟鼓琴.鼓瑟鼓琴,和乐且湛.我有旨酒 以燕乐嘉宾之心.

《诗经》里的第二首诗是:葛覃葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋.黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈.葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫.是刈是,为为,服之无.言告师氏,言告言归.薄污我私,薄浣我衣.害浣害否,归宁父母.【注释

咏泥中珠 明珠陷泥淖,视之如杏核. 隐秀混沌中,取濯耀人目. 隐秀混沌中,取

关雎 关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉.辗转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右毛之.窈窕淑女.钟鼓乐之 蒹葭 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央.蒹葭萋萋,白露未.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻.蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之泗. 溯洄从之,道阻且右.溯游从之,宛在水中址.

rpct.net | lstd.net | xmlt.net | sichuansong.com | yhkn.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com