596dsw.cn
当前位置:首页>>关于上的成语开头的资料>>

上的成语开头

上兵伐谋 上不着天,下不着地 上谄下渎 上窜下跳 上当学乖 上方宝剑 上方不足,下比有余 上竿掇梯 上根大器 上好下甚 上和下睦 上交不谄 上梁不正下梁歪 上陵下替 上楼去梯 上漏下湿 上下暴 上慢下暴 上南落北 上篇上论 上勤下顺 上情下达 上树拔梯 上替下陵 上天入地 上天无路,入地无门 上无片瓦,下无插针之地 上无片瓦,下无立锥之地 上无片瓦,下无卓锥 上下交困 上下其手 上下同门 上下同心 上下同欲 上下一心 上行下效 上医医国 上溢下漏 上雨旁风 上援下推 上下报 上蒸下报 上智下愚

上情下达 上下其手 上下一心 上替下陵 上慢下暴 上下同心 上竿掇梯 上篇上论 上漏下湿 上援下推 上天入地 上根大器 上吐下泻 上好下甚 上南落北 上和下睦 上下同欲 上下同门 上溢下漏上窜下跳 上树拔梯 上当学乖 上医医国 上下报 上雨旁风 上蒸下报 上智下愚 上下暴 上行下效 上方宝剑 上下交困 上当受骗 上陵下替 上楼去梯 上蹿下跳 上勤下顺 上交不谄 上兵伐谋 上谄下渎 上气不接下气 上梁不正下梁歪 上无片瓦,下无卓锥 上天无路,入地无门 上方不足,下比有余上 不着天,下不着地上无片瓦, 下无立锥之上无片瓦,下无插针之上无片瓦,下无插针之地上无片瓦, 下无立锥之地

上善若水、上下其手、上行下效、上兵伐谋、上梁不正下梁歪、上情下达、 上下同欲、上天入地、上窜下跳、上智下愚、上医医国、上下一心、上和下睦、 上根大器、上勤下顺、上雨旁风、上好下甚、上树拔梯、上楼去梯、上蒸下报、 上当学乖、上谄下渎、上漏下湿、上交不谄、上竿掇梯、上援下推、上陵下替、 上下同门、上下交困、上无片瓦下无立锥之地、上方不足下比有余、上无片瓦下无卓锥、 上无片瓦下无插针之地、上天无路入地无门、上不着天下不着地

上兵伐谋 上:上等,引申为最好的.兵:指战争,引申为用兵.伐:讨伐,攻打.伐谋:用计谋粉碎敌人的计策.用兵的上策,是以谋略取胜.上不着天,下不着地 比喻两头没有着落.上谄下渎 谄:奉承;渎:轻慢,亵渎.奉承上级,轻慢下

[S] 上智下愚 2006-4-7 7:47:00 [S] 上蒸下报 2006-4-7 7:47:00 [S] 上下报 2006-4-7 7:47:00 [S] 上援下推 2006-4-7 7:47:00 [S] 上雨旁风 2006-4-7 7:47:00 [S] 上溢下漏 2006-4-7 7:47:00 [S] 上医医国 2006-4-7 7:47:00 [S] 上

上善若水、 上下其手、 上行下效、 上兵伐谋、 上情下达、 上梁不正下梁歪、 上智下愚、 上医医国、

上不着天,下不着地 比喻两头没有着落.上谄下渎 谄:奉承;渎:轻慢,亵渎.奉承上级,轻慢下属.上窜下跳 比喻坏人上下奔走,四处活动.上方不足,下比有余 比上不足,比下有余.上好下甚 上面的喜爱什么,下面的人就会对此爱好的更

上兵伐谋 上不着天下不着地 上谄下渎 上窜下跳 上当学乖 上方不足下比有余 上竿掇梯 上根大器 上好下甚 上和下睦 上交不谄 上下报 上下报 上梁不正下梁歪 上陵下替 上楼去梯 上漏下湿 上下暴 上慢下暴 上南落北 上篇上论 上勤下顺 上情下达 上树拔梯 上替下陵 上天入地 上天无路 入地无门 上无片瓦 下无插针之地 上无片瓦 下无卓锥 上下交困 上下其手 上下同门 上下同心 上下同欲 上下一心 上行下效 上医医国 上溢下漏 上雨旁风 上援下推 上蒸下报 上智下愚

上不得台盘、上了贼船、上兵伐谋、上漏下湿、上下同心、上雨旁风、上下有等、上下报、上下无常、上竿掇梯、上驷之才、上谄下渎

上吐下泻、 上梁不正下梁歪、 上窜下跳、 上方宝剑、 上无片瓦,下无插针之地、 上不着天,下不着地、 上蹿下跳、 上天无路,入地无门、 上下交困、 上了贼船、 上兵伐谋、 上无片瓦,下无卓锥、 上竿掇梯、 上行下效、 上求下告、 上不得台盘、 上下有等、 上漏下湿、 上南落北、 上下其手、 上下浮动、 上不上,下不下、 上下打量、 上有所好,下必甚焉

ppcq.net | rprt.net | ddgw.net | beabigtree.com | xaairways.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com