596dsw.cn
当前位置:首页>>关于人而无信的而的资料>>

人而无信的而

上面的错了 ⑴表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”.例: 而 ⑴表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”.例: ①其家甚智其子,而疑邻人之父 ②人不知而不愠,不亦君子乎? ③天下有公利而莫或兴之. ④青,取之于蓝,而青于蓝. ⑵表示偏正关系,连接状语和中心词,相当于“着”、“地”等,或不译.例: ①一丝而累,以至于寸. ②哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉. ③盖一岁之犯死者二焉,其余则熙熙而乐. ④朝而往,暮而归. ⑤掩口胡卢而笑. ⑶表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”.例: ①人而无信,不知其也.

原文:子曰:“人而无信,不知其可也.大车无,小车无,其何以行之哉?”《论语为政》译文:孔子说:“人要是失去了信用或不讲信用,不知道他还可以做什么(就像)大车没有车辕与轭相连接的木销子,小车没有车辕与轭相连

人而无信,不知其可 .在这里是作连词 ,连接主语和谓语 ,是如果的意思 .

人而无信,不知其可也.”这句话出于《论语》,意思是说,人如果不讲信誉那怎么可以呢?说明孔子对“信”的重视.在《论语》中,“信”有两层含义:一是受人信任,二是对人有信用.人生活在群体中,与人相处,得到别人的信任十分重要.据《论语》记载,弟子问孔子如何治国,孔子说要做到三点:一要“足食”,就是要有足够的粮食;二要“足兵”,有足够的军队;三要得到百姓的信任.

而,如果,连词. 其,代词,他(指不讲信用的人).

做人却不讲信用,我不知道那怎么可以.指人不讲信用是不行的 http://baike.baidu.com/view/1455815.htm?sublemmaid=1455815&fromenter=%c8%cb%b6%f8%ce%de%d0%c5%b2%bb%d6%aa%c6%e4%bf%c9%d2%b2

你好,很高兴回答你的问题而:插在主语谓语中间表假设.

转折,“却”.作为一个人却没有信,不可为人.

人而无信不知其可的意思是一个人如果不讲信用,真不知道他是否可以(做成事).即人不讲信用是不行的.

xmjp.net | pdqn.net | jinxiaoque.net | | zxqk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com