596dsw.cn
当前位置:首页>>关于虽有嘉肴原文教怎么读的资料>>

虽有嘉肴原文教怎么读

《虽(suī)有(yǒu)嘉(jiā)肴(yáo)》礼(lǐ)记(jì) 虽(suī)有(yǒu)佳(jiā)肴(yáo),弗(fú)食(shí),不(bù)知(zhī)其(qí)旨(zhǐ)也(yě);虽(suī)有(yǒu)至(zhì)道(dào),弗(fú)学(

虽有佳肴:读音 [suī yǒu jiā yáo] 虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也.是故学然后知不足,教然后知困.知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也.故曰:教学相长也.《兑命》曰:“学学半.”其此之谓乎?

是故学然后之不足,教然后之困,这个教读jiāo 故曰,教学相长也.这个教jiāo.

教【jiào】学相长 希望我的回答对您有帮助,有问题可以追问.满意请及时采纳,谢谢!

原文:《虽有嘉肴》《礼记》虽有佳肴,弗食,不知其旨也.虽有至道,弗学,不知其善也.是故学然后知不足,教然后知困.知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也.故曰:教学相长也.译文:即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道鲜美;即使有最好的方法,不去学习,就不知道它的益处.所以学习以后就会知道不足,教学以后就会知道困难.知道不足,然后就能反过来要求自己;知道困难,然后就能自强不息.所以说:教学与学习互相促进.《尚书兑命》说:“教育别人,能收到一半的学习效果.”说的就是这个意思望采纳..

题目 答案解析 查看更多优质解析 举报 解析看不懂?免费查看同类题视频解析 查看解答 二维码 回顶部

虽有嘉肴 suī yǒu jiā yáo 旨 zhǐ ①本义:(形)味美:~酒|甘~.②(名)意义;用意;目的:主~|宗~.③(名)意旨(特指皇帝的命令):圣~.

原文:《礼记学记》:“虽有佳肴,弗食,不知其旨也.虽有至道,弗学,不知其善也.是故学然后知不足,教然后知困.知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也.故曰:教学相长也.译文:即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的

教是四声jiao

【文字】:“学学半” 【读音】:“xué xué bàn ” 声母和韵母配合规律:1. 声母n及零声母与开口呼、齐齿呼、撮口呼都有拼合关系. 2. 声母f、g、k、h、zh、ch、r、z、c、s只同开口呼、合口呼相拼. 3.声母j、x、q只同齐齿呼、撮口呼相拼. 4. 声母b、p、m、d、t不同撮口呼相拼.

whkt.net | rprt.net | qimiaodingzhi.net | zxqt.net | 4405.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com