596dsw.cn
当前位置:首页>>关于求闻之若此的资料>>

求闻之若此

求闻之若此,不若无闻也.求,即寻或探的意思.这句话翻译过来就是:探听的消息(竟然)这样,(还)不如没有听到.

这句话的意思是:像这样以讹传讹、道听途说,还不如什么都没听到的好.这句话出自春秋时期吕不韦的《吕氏春秋》书卷二十二《慎行论察传》《穿井得一人》宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人.”有闻而传之者;“丁氏穿井得一人.”国人道之,闻之于宋君.宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也.”求闻之若此,不若无闻也.

求闻之若此,不若无闻也”此句中“之”的用法是助词,用在主谓之间,取消句子独立性.整句译文:像这样听到传闻,还不如不听.

闻,即听到.引申为知道.这句话的意思是,寻到的消息如此,不如不知道.

寻到的消息如此,不如不知道. 原文 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人.”有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人.”国人道之,闻之于宋君.宋君使人问之于丁氏.丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于

可以用成语(以讹传讹,道听途说)形容.出处:《穿井得一人》吕不韦

求闻之若此,闻即听到,引身为知道.整句话意思为:寻到的消息如此,不如不知道.

“若此”解作“如此”,“若”就是“如”的意思.

mdsk.net | gsyw.net | jtlm.net | mtwm.net | qzgx.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com