596dsw.cn
当前位置:首页>>关于乃组词的资料>>

乃组词

妙趣汉字屋

乃组词有哪些 查看全部4个回答 我来答 我来答 查看全部4个回答 瀛洲烟雨 知道合伙人教育行家 2018-06-01 1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备.见乃武乃文.2,乃武乃文[ nǎi wǔ nǎi wén ] 本用以赞誉天子之德,指其文经天地

乃是,乃翁(我的父亲),乃兄(我的哥哥)`````

木乃伊、 乃、 乃至、 胜败乃兵家常事、 乃蛮、 高乃依、 无乃、 乃尔、 乃是、 乃父、 何乃、 乃翁、 乃文乃武、 何其相似乃尔、 尔乃、 乃心王室、 乃今、 禾乃、 龙多乃旱、 乃心、 或乃、 乃若、 乃昔、 若乃、 乃我困汝、 毋乃、 顾乃、 不乃、 已乃、 乃者、 乃公、 非乃、 乃曲、 乃歌、 焉乃、 况乃、 不乃羹、 乃眷、 乃可、 普乃

妙趣汉字屋

乃 [ nǎi ] 1、此乃 [ cǐ nǎi ] 这就是,比如此乃蓬莱仙境也.2、乃至 [ nǎi zhì ] 甚至;也说乃至于,如你要早这么做,乃至于此呢.3、有容乃大[ yǒu róng nǎi dà ] 本意是比喻像大海一样的宽广胸襟.如海乃百川,有容乃大.乃 [ nǎi ] 释义如下1、才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2、是,为:~大丈夫也.3、竟:~至如此.4、于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”.5、你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.

木乃伊、乃、乃至、胜败乃兵家常事、乃蛮、高乃依、无乃、乃尔、乃是、乃父、何乃、乃翁、乃文乃武、何其相似乃尔、尔乃、乃今、乃心王室、禾乃、龙多乃旱、乃心、或乃、乃若、若乃、乃昔、乃我困汝、乃公、顾乃、已乃、非乃、乃者、乃曲、不乃、毋乃、乃可、乃歌、乃在、焉乃、普乃、乃眷、不乃羹况乃、乃其、乃老、乃情、丕乃、至乃、来乃、特乃子、遂弧蒂旧郦搅垫些叮氓乃、乃词、然乃、乃往、乃诚、乃才、乃才、乃耳、乃堂、胡乃、便乃、乃郎、而乃、一死一生乃知交情、既乃、胜败乃兵家常事

乃至 nǎi zhì乃是 nǎi shì乃尔 nǎi ěr乃父 nǎi fù乃今 nǎi jīn乃若 nǎi ruò乃翁 nǎi wēng乃公 nǎi gōng乃者 nǎi zhě乃心 nǎi xīn乃老 nǎi lǎo乃其 nǎi qí乃眷 nǎi juàn乃诚 nǎi chéng乃可 nǎi kě乃堂 nǎi táng乃郎 nǎi láng乃蛮 nǎi mán乃耳 nǎi ěr乃才 nǎi cái乃在 nǎi zài乃往 nǎi wǎng乃昔 nǎi xī乃才 nǎi shān乃情 nǎi qíng

乃父、乃祖、乃今、乃者、乃若、乃尔、乃遂、乃其、 乃是

乃 ǎi nǎi无乃 wú nǎi若乃 ruò nǎi何乃 hé nǎi尔乃 ěr nǎi毋乃 wú nǎi而乃 ér nǎi况乃 kuàng nǎi已乃 yǐ nǎi然乃 rán nǎi至乃 zhì nǎi丕乃 pī nǎi焉乃 yān nǎi禾乃 hé nǎi顾乃 gù nǎi遂乃 suì nǎi既乃 jì nǎi或乃 huò nǎi胡乃 hú nǎi非乃 fēi nǎi不乃 bù nǎi来乃

wlbx.net | ceqiong.net | hyqd.net | zxqs.net | prpk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com