596dsw.cn
当前位置:首页>>关于乃字的意思大全的资料>>

乃字的意思大全

今其智乃反不能及,其何怪也!唐 韩愈《师说》 这里的“乃”就是竟然的意思.

①<代>你(的);你们(的).②<代>这;这样.③<动>表判断,是.④<副>竟然;却.⑤<副>才.⑥<副>仅仅;只.⑦<副>又.⑧<副>甚至.⑨<连>于是;就.

乃是就是的意思

“乃”是中国汉字,在古《康熙字典》中有多种释义,在现在汉语词典中亦有不同的释义.【基本字义】 ● 乃 nǎiㄋㄞˇ ◎ 才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.◎ 是,为:~大丈夫也.◎ 竟:~至如此.◎ 于是,就:“因山势高峻,~在

乃的用处不同,意思也不同,单一个乃字,可以理解为“是”,古代没有“是”这个字,通常都说“此乃”,就是“这个是XX”,举例:此乃万全之计

“乃心”这个词普通话中没有,这是大同方言,最约摸(约摸:大同方言,意思是“接近”或“差不多”)的意思就是“亲爱的或宝贝或可爱”,但是要比这两个词还要感情深你可以喊女朋友,说“乃心”,意思就是亲爱的,如果没有女朋友,那你就是爸爸妈妈的“乃心”,意思就是宝贝,如果在乃心前面加上一个字的话,大同人讲话(讲话:大同方言,意思是“说”),“卡乃心”,“卡”也是大同方言,意思是“非常”,“卡乃心”意思就是“非常可爱”回答完毕

1你,你的.代词.于是,这才.副词.3却,竟然.副词.4 只,仅仅.副词.5是,就是.副词.7语气词.如,乃文乃武.

1.刿曰:肉食者鄙,未能远谋.乃入见 这才2.而陋者乃以斧斤考击而求之 竟然,反而3.问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋 竟然4.项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑 于是 还,仅5.臣乃敢上壁 才6.若事之不济,此乃天也. 是7.当立者乃公子扶苏 是8.王师北定中原日 家祭无忘告乃翁 你的,你9.与尔三矢,尔其无忘乃父之志!_ 你的,你

乃 ⑴于是,就.例:①乃取一葫芦置于地.②乃入见.③陈涉乃立为王号为张楚.④曰:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!”乃罢会.⑤良乃入,具告沛公.⑥怀王乃悉发国中兵. ⑵才,这才.例:①虽理想派之作,亦先有所本,乃增

乃是你们的意思,乃翁:你们的父亲.咏:唱,有声调的念.溢:充满 弥:充满,遍布.

sytn.net | jamiekid.net | 596dsw.cn | ddgw.net | yydg.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com