596dsw.cn
当前位置:首页>>关于马说原文及翻译的资料>>

马说原文及翻译

原文:世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(古音为dàn,今音为shí).食(s

《马说》 (唐)韩愈 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也.马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn).食(sì)马

马说 原文 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也.马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn).食(sì)马者不知其能

世上有伯2113乐,这以后才有千里5261马.千里马经常有,但是伯乐不常有4102.所以即使有很名贵的1653马,也只能在仆役的手里受到埋没,跟普通的马一同死在马厩里,不以千里马著称. 日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食.饲养马的人不懂得根据千里马日行千里的特点来喂养它.这马虽然有日行千里的才能,吃不饱,力不足,才能和美好的素质不能显现出来,想要和一般的马一样尚且不可能,怎么能要求它日行千里呢? 驱使它不按照驱使千里马的方法,喂养它不能竭尽它的才能,马鸣叫但不能通晓它的意思,拿起马鞭面对千里马说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕是真的不能识别千里马吧! 望采纳,谢谢~

原文 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(dàn,古音为shí).食(sì)马者

原文 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗(zhǐ,有版本做“只”)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(dàn,古音为sh

作者:韩愈马说原文世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也.马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn).食(sì)马

再找找

原文:世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn).食(sì)马者不知其能千

原文 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也. 马之千里者,一食或尽粟一石.食马者不知其能千里而食也.是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不

nwlf.net | jtlm.net | 6769.net | lpfk.net | mtwm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com