596dsw.cn
当前位置:首页>>关于临溪而渔的而是什么意思的资料>>

临溪而渔的而是什么意思

靠近.

连词,无实际意义

“临溪而渔”中的“而”:表示承接关系的连词,译作“然后”“就”.出自:[ 宋 ] 欧阳修《醉翁亭记》,节选:“临溪而渔,溪深而鱼肥.酿泉为酒,泉香而酒洌.” 译文:到溪边钓鱼,溪水深因此鱼肥;用泉水酿造酒,泉水清纯因此(酿

小溪就在那里、在那里钓鱼吧

靠近溪边捕鱼……望采纳,谢谢

出自欧阳修《醉翁亭记》-“临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒冽”,意为:到溪边钓鱼,溪水深因此鱼肥;用泉水酿造酒,泉水清纯因此(酿的)酒也清冽. 渔:钓鱼.

表示顺承关系.

表修饰.临溪-打渔

临溪而渔是到溪边钓鱼,溪水深因此鱼肥 至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛(yǔ)偻(lǚ)提携(xié),往来而不绝者,滁(chú)人游也.临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌(liè),山肴(yáo)野蔌(sù),杂然而前陈者,太守宴也.宴酣(hān)之乐,非丝非竹,射者中,弈(yì)者胜,觥(gōng)筹(chóu)交错,起坐而喧哗者,众宾欢也.苍颜白发,颓(tuí)然乎其间者,太守醉也.

这里“而”的用法为:表示并列关系.原文:至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也.临溪而渔,溪深而鱼肥.酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也.宴酣之乐,非丝非竹

sytn.net | gmcy.net | rpct.net | rpct.net | 5213.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com