596dsw.cn
当前位置:首页>>关于对曰什么什么神弗福也的资料>>

对曰什么什么神弗福也

这个应该是判断句式.单从意思上来说,是因果关系的复句,一般判断句式只用名词性短语做谓语,但把后一句看做前一句的谓语的话,就符合判断的意思了.可以翻译理解为:小的信用不足以得到信任,是得不到神灵保佑的.

神弗福也的上一句小信未孚《曹刿论战》作者:左丘明 【先秦】十年春,齐师伐我.公将战.曹刿请见.其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋.”乃入见.问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人.”对曰:“小惠未,民弗从也.”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信.”对曰:“小信未孚,神弗福也.”

福:动词作名词,保佑 出自《曹刿论战》“小信未孚,神弗福也.”

本句出自《曹刿论战》,错了一个字:小信未孚,神弗福也.小小的信用不足以相信,神灵不会赐福(指保佑)的.孚:信任、相信的意思.

直接发答案 一、1.齐师伐我(直接原因) 肉食者鄙,未能远谋(根本原因) 2.问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人.”对曰:“小惠未,民弗从也.”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信.”对曰:“小信未孚,神弗福也

这是小信用,还不能使神信任您,神是不会保佑您的 -选自《曹刿论战》

公曰,衣食所安,弗敢专也,必以分人,对曰,小惠未,民弗从也,公曰,牺牲玉帛,弗敢加也,必以信.对曰,小信未孚,神弗福也,公与之乘,战于长勺.公将鼓之.刿曰:“未可.”齐人三鼓.刿曰:“可矣.”齐师败绩.公将驰之.刿曰:“未可.”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣.”遂逐齐师.

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人.”对曰:“小惠未,民弗从也.”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信.”对曰:“小信未孚,神弗福也.”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情.”对曰:“忠之属也,可以一战,战则请从.” 庄公讲,生活中的衣服食物,不敢独享,必定要分给身边的人.曹刿却认为“小惠未遍,民弗从也”.庄公又说,祭祀时所用供品必定如礼,从不敢擅自更改.曹刿同样不以为然,认为“小信未孚,神弗福也”.直到庄公讲到他在处理案件时,无论大小,总是根据实情、慎重处理时,曹刿才表示赞许,认为“忠之属也,可以一战”.从这番对话中,我们可以看出曹刿的军事思想是以政治优劣和民心向背为基石的.政治清明,民心所向,取信于民.

1,战前,鲁庄公把战争取胜的希望第一次寄托于小恩小惠“衣食所安,弗敢专也,必以分人” ,第二次寄托于 神灵的保佑 “牺牲玉帛,弗敢加也, 必以信” 2.战时,急吼吼地“公将鼓之”“公将驰之”都不知把握准确战机

| dfkt.net | artgba.com | qwrx.net | zxqk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com