596dsw.cn
当前位置:首页>>关于察纳雅言的察是什么意思的资料>>

察纳雅言的察是什么意思

意指认识、采纳正确的言论.拼音:chá nà yǎ yán 出处:“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言.”出自三国时期诸葛亮的《出师表》.翻译:陛下也应自行谋划,毫无保留地进献忠诚的建议,采纳正确的言论.字词解释:察纳,考察采纳;

问题:察纳雅言的意思 解答:(1)成语出处:出自三国时期蜀汉丞相诸葛亮《前出师表》第八段.(2)文章句段:陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏.(3)句段解释:咨诹(zōu)善道:询问(治国的)好道理. 诹(zōu),询问

察纳雅言释义:采纳正确的言论来自百度汉语|报错前出师表_百度汉语[作者] 诸葛亮 [全文] 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也.然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也.诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也.宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同.若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也.

咨取善道,察纳雅言 征询治国的良策,认识、采纳正确的言论 谘诹(zōu)善道:征求好的建议.诹,征询 察纳:考察采纳.雅言:正确意见 纳:采纳

任务占坑

出师表吗=.=纳取正确的言论

“咨诹善道,察纳雅言”意思是咨询治国良策,采纳正确的方案.“咨”、“诹”都是咨询的意思,“道”指帝王道、治国方针或理念,“善道”就是好的治国谋略;“察”即观察,洞察,“纳”即是采纳、采用,“雅言”即积极的、优秀的建议.《出师表》中,“咨诹善道,察纳雅言”的前后文有诸葛亮对刘禅关于治国需要注意不同事务(朝廷内外)要询问不同对象(群臣)的建议,用“以”引出这样做的目的.整句话的意思就是作为一个君主要善于询问不同臣子的意见和建议,无论是否逆耳都要谦虚学习各方面能臣的观点,才能学习到好的治国理念和政策.

雅,好 察纳雅言,是说让我们听取好的建议

wwfl.net | so1008.com | zdly.net | zdhh.net | sgdd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com