596dsw.cn
当前位置:首页>>关于不耻相识翻译的资料>>

不耻相识翻译

bu chi xiang shi成语:不耻相师【zdic.net 汉 典 网】【解释】:不以互相学习为耻.

您的问题很简单.呵呵.百度知道很高兴帮助您解决您提出的问题.原句:acquaintances翻译: 英['kwent()ns] 美['kwentns];n. 熟人;相识;了解;知道acquaintance with 相识 acquaintance with someone 对某人的相识,熟 nodding

就是没有义气,不讲道理的宰相

不耻相师 拼音:bu chi xiang shi简拼:bcxs 近义词:反义词:用法:解释:不以互相学习为耻.

【原文】 古之学者必有师.师者,所以传道受业解惑也.人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣.生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之.吾师道也,夫庸知其年之先后

原文:陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?” 对曰:“未也.尝独立,鲤趋而过庭,曰:'学诗乎?'对曰:'未也.''不学诗,无以言.'鲤退而学诗.他日又独立,鲤趋而过庭,曰:'学礼乎?'对曰:'未也.''不学礼,无以立.'

管仲、隰朋跟随齐桓公去讨伐孤竹国,春季出征,冬季返回,迷失了道路.管仲说:“可以利用老马的智慧.”就放开老马前行,大家跟随在它们后,于是找到了路.走到山里没有水.隰朋说:“蚂蚁冬天住在山的南面,夏天住在山的北面.蚁壤高达一寸,下面七八尺的地方就有水.”于是挖掘地,就得到了水.凭借管仲的圣明和隰朋的智慧,碰到他们所不知道的事,不耻于向老马和蚂蚁学习;现在的人不知道用愚蠢的心学习圣人的智慧,不也是过错吗? 望采纳,谢谢.

e ko yin te n s

出自《师说》韩愈 原句:巫医乐师百工之人,不耻相师.翻译:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻.

子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“,敏而好学不耻下问,是以谓之文也.” 翻译:子贡问孔子说:“孔文子为什么叫'文'呢?”孔子说:“他聪敏而且又喜欢学习,(并且)不以向不如自己的人请教为耻辱,因此称他为'文'.

gmcy.net | ndxg.net | sbsy.net | dkxk.net | zdhh.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com