596dsw.cn
当前位置:首页>>关于阿母大拊掌不图子自归的资料>>

阿母大拊掌不图子自归

图:想到,意料到阿母(生气地)拍手,“没想到你自己回来了!”

预料 料想到

入门上家堂,进退无颜仪.阿母大拊掌,不图子自归:“十三教汝织,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣汝嫁,谓言无誓违.汝今何罪过,不迎而自归?”兰芝惭阿母:“儿实无罪过.”阿母大悲摧. 兰芝走进了家门,来到内堂,上前后退都觉得没有脸里.刘母(看见兰芝回来)大为惊讶,拍着手掌说,没想到你自己回来了:“十三岁就教你编织,十四岁就能裁剪衣裳,十五岁会弹箜篌,十六岁懂得礼节,十七岁送你出嫁,总以为你不会有什么过失.旦工测继爻荒诧维超哩你现在究竟有什么过错,没有人迎接你就自己回来了?兰芝惭愧地对母亲”:“我实在没有过错.”母亲听后非常悲伤.

拊掌有两种方式,对应不同的含义: 1.左右手掌心相击,就是俗话说的拍手、鼓掌,表示欢乐、赞成、激动等; 2.右手背击左手心,表示激愤、怨怪、数落等;例阿母大拊掌,不图子自归:“十三教汝织,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣汝嫁,谓言无誓违.汝今何罪过,不迎而自归?”兰芝惭阿母:“儿实无罪过.”(《孔雀东南飞》)

孔雀东南飞,五里一徘徊

序曰:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁.其家逼之,乃投水而死.仲卿闻之,亦自缢于庭树.时人伤之,为诗云尔. 孔雀东南飞,五里一徘徊. “十三能织素,十四学裁衣.十五弹箜篌,十六诵诗书.十七为

诗词原文 序曰:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁.其家逼之,乃投水而死.仲卿闻之,亦自缢于庭树.时人伤之,为诗云尔. 孔雀东南飞,五里一徘徊. “十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗

原文: 序曰:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏为仲卿母所遣,自誓不嫁.其家逼之,乃投水而死.仲卿闻之,亦自缢于庭树.时人伤之,为诗云尔. 孔雀东南飞,五里一徘徊. “十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书.

唯君图之,图是考虑的意思; 本图宦达,图是为了的意思; 而后乃今将图南,图是打算的意思; 应该是“执图诣寺后”,图的意思是图画; 不图子自归,图是想到的意思.

http://wenwen.sogou.com/z/q703430084.htm 太长了我抄不过来了自己去看看吧 太全了~

9213.net | 4585.net | nmmz.net | mdsk.net | bdld.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com