596dsw.cn
当前位置:首页>>关于《岳阳楼记》注音版的资料>>

《岳阳楼记》注音版

庆历四年春,滕(téng)子京谪(zhé)守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属(zhǔ)予(yú)作文以记之. 予观夫(fú)巴陵胜状,在洞庭一湖.衔远山,吞长江,浩浩汤汤(shāng

《岳阳楼记》全文及注音如下:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属予作文以记之.qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn .yuè míng nián,zhè

《岳阳楼记》全文及注音如下:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属予作文以记之.qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn .yuè míng nián,zhè

岳阳楼记(注音版) fānzhōngyán 范 仲 淹 qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn .yuè míng nián,zhèng tōngrén hé,bǎi fèi jù xīng,nǎi 庆 历 四 年 春 , 滕 子 京 谪 守 巴 陵 郡. 越 明 年 ,政 通 人 和,百 废 具 兴 ,乃 chóngxiū yuè

岳阳楼记 [北宋]范仲淹 庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属予作文以记之. 予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖.衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,

qìng lì sì nián chūn,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jǜn.yǜe míng nián,zhèng tōng rén hé,bǎi fèi jù xīng.nǎi chóng xīu yuè yáng lóu,zēng qí jiù zhì,kè táng xián jīn rén shī fù yú qí shàng.zhú yǔ zuò wén jǐ yǐ jì zhī yu guan fu ba ling sheng zhuang, zai

岳阳楼记(注音版) fānzhōngyán 范 仲 淹 qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn .yuè míng nián,zhèng tōngrén hé,bǎi fèi jù xīng,nǎi 庆 历 四 年 春 , 滕 子 京 谪 守 巴 陵 郡. 越 明 年 ,政 通 人 和,百 废 具 兴 ,乃 chóngxi

岳阳楼记注音:范仲(zhòng)淹(yān) 滕(téng)子京 谪(zhé)守 巴陵郡(jùn) 属(zhǔ)予作文以记之 衔(xián)远山 浩浩汤汤 (shāng) 横无际涯(yá) 朝晖(huī)夕阴 南极潇(xiāo)湘(xiāng) 迁客骚(sāo)人 淫(yín)雨霏霏

bycj.net | zdhh.net | artgba.com | bnds.net | 9371.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com