596dsw.cn
当前位置:首页>>关于c 其为信若此的资料>>

c 其为信若此

他坚守信用到如此程度,这是能使军队信服的缘由吧!11 信:诚信 15服:使……信服(使动用法) 18.欤:语气词,吧

下面的译文仅供参考 一、 昔吴起出遇故人②,而止之食.故人曰:“诺.”起曰:“待公而食.”故人至暮不来,起不食待之.明日早,令人求故人,故人来,方与之食.起之不食以俟者,恐其自食其言也.其为信若此,宜其能服三军欤③?

他坚守信用到如此程度

昔吴起 出,遇故人而止之食.故人曰:“诺.”起曰:“待公而食.”故人至暮不来,起不食待之.明日早,令人求故人.故人来,方与之食.起之不食以俟者,恐其自食其言也.其为信若此,宜其能服三军欤?欲服三军,非信不可也!编辑

从前吴起出去遇到了老朋友,就留住他吃饭.老友说:“好.等我回来后就(到你家)吃饭.”吴起说:“我等待您一起吃饭.”老朋友到了傍晚还没有来,吴起不吃饭等待他.第二天早晨,(吴起)派人去找老朋友,老朋友来了,他才和老朋

2 D4 为人处事讲信用,诚信为本1,3无法回答阿……没点没线

“此”指的是前文内容 “此致”指的是前面的内容讲完了,而并不是针对后面的“敬礼”而言.“此”指的是前文内容,例如,写回信时,末尾用“此复”;下通知时,末尾用“此通知”;发布命令时,末尾用“此令”.这些都是煞尾语.“此”字的作用在于概指前文,了结全篇.

《潘府传》简译,供参考: 潘府,字孔修,上虞人.成化末年进士.宪宗去世,孝宗即位,潘府上疏奏请皇帝按制行三年丧礼.他说:“子为父、臣为君都要着孝服守孝三年,这是至仁至义的大事.汉文帝崩,遗诏减少服丧期间,是为天下臣民

“乘机安全小贴士”安全出行要重视 ②修禊事也(a.qì b.xì) ③清流激湍(a.tuān b.tuǎn) ④流觞曲水(a.qū b.qǔ) 2.下列各句中的“与”,同例句中“与”的音义不同的一项是[ ] 例句:夫人之相与,俯仰一世 A.与嬴而不助五国也 B.十九人相

作者:(09年山东卷)阅读下面的文言文,完成9~12题.晋文公攻原,裹十日粮,遂与大夫期十日.至原十日而原不下,击金而退,罢兵.士有从原中出者,曰:“原三日即下矣.”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑侍之.”公曰:

ceqiong.net | mtwm.net | rjps.net | bnds.net | hyqd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com