596dsw.cn
当前位置:首页>>关于尊君在不的拼音是什么意思的资料>>

尊君在不的拼音是什么意思

不(bù/fǒu)“尊君在不”的“不”读fǒu,是一个通假字,通“否”,表示“吗”,疑问词.不(bù/fǒu)释义:1.副词.2.用在动词、形容词和其它词前面表示否定或加在名词或名词性语素前面,构成形容词.3.单用,做否定性的回答.4.用在句末表疑问.造句:我不知道的他到底来不来.

出自初中语文课文《陈太丘与友期》尊君在不(fǒu):你爸爸在吗?尊君,对别人父亲的一种尊称.不,通“否”.“不”在这里是通假字,同“否” 陈太丘与友期 / 期行 南北朝:刘义庆 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至. 元方时年七岁,门外戏.客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去.”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去.”元方曰:“君与家君期日中.日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼.”友人惭,下车引之,元方入门不顾.

尊君不在:zūn jūn bú zài

尊君在不(fǒu):你父亲在吗?尊君,对别人父亲的一种尊称.不:通假字,不,通“否”,意为否,不在.在:就是指『在不在』的在.

“尊君在不”的“不”为通假字,通“否”读[fǒu],表示否定.相当于“吗?.“尊君在不”全句意思为:你父亲在吗?原文: 《世说新语陈太丘与友期》 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去.去后乃至. 元方时年七岁,门外戏

fou(第三声)

尊君在不zun第一声jun第一声zai第四声fou第三声相委而去xiang第一声wei第三声er第二声qu第四声家君jia第一声jun第一声引yin第三声顾gu第四声

尊君在不(fǒu):你爸爸在吗?尊君,对别人父亲的一种尊称.不,通“否”. “不”在这里是通假字,同“否”.

fǒu1、不要 造句:犯罪分子应当迷途知返,悬崖勒马,不要在错误的道路上继续走下去.解释:表示禁止和劝阻:~麻痹大意.2、不是 造句:我不是这里的固定的工作人员,我只是在上大学以前临时工作一段时间而已.解释:错处;过失:我

lyxs.net | ymjm.net | nmmz.net | tfsf.net | 5615.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com