596dsw.cn
当前位置:首页>>关于岳阳楼记拼音版的资料>>

岳阳楼记拼音版

《岳阳楼记》全文及注音如下:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属予作文以记之.qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn .yuè míng nián,zhè

庆历四年春,滕(téng)子京谪(zhé)守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属(zhǔ)予(yú)作文以记之. 予观夫(fú)巴陵胜状,在洞庭一湖.衔远山,吞长江,浩浩汤汤(shāng

岳阳楼记(注音版) fānzhōngyán 范 仲 淹 qìng lì sì nián chūn ,téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng jùn .yuè míng nián,zhèng tōngrén hé,bǎi fèi jù xīng,nǎi 庆 历 四 年 春 , 滕 子 京 谪 守 巴 陵 郡. 越 明 年 ,政 通 人 和,百 废 具 兴 ,乃 chóngxi

岳阳楼记 [北宋]范仲淹 庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡.越明年,政通人和,百废具兴.乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上.属予作文以记之. 予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖.衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,

yue yang lou ji 《岳阳楼记》是北宋文学家范仲淹于庆历六年九月十五日(1046年10月17日)应好友巴陵郡太守滕子京之请为重修岳阳楼而创作的一篇散文.这篇文章通过写岳阳楼的景色,以及阴雨和晴朗时带给人的不同感受,揭示了“不以物喜,不以己悲”的古仁人之心,也表达了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的爱国爱民情怀.文章超越了单纯写山水楼观的狭境,将自然界的晦明变化、风雨阴晴和“迁客骚人”的“览物之情”结合起来写,从而将全文的重心放到了纵议政治理想方面,扩大了文章的境界.全文记叙、写景、抒情、议论融为一体,动静相生,明暗相衬,文词简约,音节和谐,用排偶章法作景物对比,成为杂记中的创新.

岳阳楼记注音:范仲(zhòng)淹(yān) 滕(téng)子京 谪(zhé)守 巴陵郡(jùn) 属(zhǔ)予作文以记之 衔(xián)远山 浩浩汤汤 (shāng) 横无际涯(yá) 朝晖(huī)夕阴 南极潇(xiāo)湘(xiāng) 迁客骚(sāo)人 淫(yín)雨霏霏

knrt.net | zhnq.net | fkjj.net | rxcr.net | zhnq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com