596dsw.cn
当前位置:首页>>关于字怎么组词的资料>>

字怎么组词

好的 快的

俯从 朝从 横从 昆从 翊从 宗从 部从 服从 胁从 一从 盛从 冗从 导从 知从 从众 人从 祗从 胁从犯 横从穿贯 各从其志 肩从齿序 霞振云从 名从主人 比类从事 洁己从公 配享从汜 军法从事 同类相从 靡所适从 衙门从古向南开

shuā 用成束的毛棕等制成的清除或涂抹的用具:刷子:刷选(剔除).刷掉. 刷 shuà ㄕㄨㄚ 〔刷白〕色白而略微发青.印刷.刷耻(洗雪耻辱).毛刷.板刷.刷墙.刷洗. 〔刷俐〕形容动作很敏捷. 擦拭,涂抹,清洗:刷牙. 剔除,淘汰

组词:各位、 各个、 各自、 各种、 各色、 各别、 各级 “各”读音[ gè ] 和[ gě ].它的部首是:口, 笔画:6笔. 基本解释:1.各[gè]:每个,彼此不同 :~别、~得其所、~尽所能.2.各[gě]:1)〔自~儿(gěr)〕自己,亦作“自个儿”.2)方言,特

“要”字的组词有:不要[bú yào],要求[yāo qiú],要功[yāo gōng] ,要挟[yāo xié] ,重要[zhòng yào] .1. 不要[bú yào]:表示禁止和劝阻,或者不需要,不想要.造句:不要大声喧哗.2. 要求[yāo qiú]:指提出具体愿望或条件,希望做到或实现.

给与bai gěi yǔ 给以 gěi yǐ 给付du gěi fù 赐给 cì gěi 给复 gěi fù 给予zhi jǐ yǔ 供给 gōdaong jǐ 给事 jǐ shì 给养版 jǐ yǎng 自给自足权 zì jǐ zì zú

“叫?”的词语:叫嚣 叫做 叫唤 叫板 叫春 叫卖 叫驴 叫绝 叫嚷 叫真 叫座 叫喊 叫好 叫劲 叫喜 叫化 叫魂 叫苦 叫阵 叫号 叫叫 叫阍 叫噪 叫局 叫啸 叫鸡 叫骂 叫屈 叫街 叫更 叫呼 叫子 叫呶 叫门 叫名 叫 叫道 叫聒 叫菜 叫横 叫头 叫牌 叫曲 叫啕 叫 叫 叫破 叫彩 叫 叫战 叫应 叫价 叫 叫 叫吼 叫啕 叫取 叫呼 “?叫”的词语:嗥叫 号叫 嘶叫 鸣叫 嚎叫 吼叫 啼叫 喊叫 呼叫 吟叫 尖叫 惨叫 欢叫 哀叫 嚷叫 大叫 惊叫 啸叫 绝叫 叫叫 鸡叫 喧叫 畅叫 嚣叫 山叫 色叫 管叫 极叫 狂叫 叱叫 聒叫 相叫 噪叫 酣叫 叫 战叫 唱叫 碍叫 豪叫 叫 叫 鼓叫

一丝不苟一泻千里一蹴而就一筹莫展一如既往一尘不染一本正经一挥而就一心一意一视同仁一落千丈一念之差一帆风顺一以贯之一丘之貉一暴十寒一鼓作气一衣带水一知半解一碧万顷一曝十寒一劳永逸一叶知秋一哄而散一马当先一声不吭一气呵

bycj.net | 9647.net | wlbk.net | xmlt.net | zmqs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com